Rzepak

Merytorycznie o rzepaku

Rzepak ozimy: jak przygotować stanowisko pod uprawę?

Prawidłowo przygotowane stanowisko pod uprawę rzepaku ozimego umożliwia wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin i uzyskanie zadowalającego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Zależy to w dużym stopniu od zastosowanej technologii uprawy, w tym między innymi od gatunku rośliny przedplonowej i zastosowanego nawożenia, którego dobrą skuteczność można osiągnąć tylko w warunkach uregulowanego odczynu i przy odpowiedniej strukturze gleby oraz zasobności w materię organiczną.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

dreamstime_m_146534656

AKTUALNE CENY RZEPAKU

Nie otrzymujesz dziennych notowań?
Napisz na adres biuro@kzprirb.pl, aby otrzymać dzienne notowania cen rzepaku w  Polsce i w Europie.

Umowy terminowe

Produkty z rzepaku

dreamstime_m_224079219

Olej

Olej rzepakowy jest bogatym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A,E,Di K oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Kwasy te nie są w stanie być wyprodukowane przez organizm ludzki, dlatego muszą być dostarczane w pożywieniu. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zastosowanie oleju rzepakowego

Śruta

Śruta i wytłoki rzepakowe stanowią cenny komponent paszowy w żywieniu zwierząt. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa może być stosowana jako zamiennik śruty sojowej, ze względu na zbliżony poziom wielu aminokwasów. Po wprowadzeniu do uprawy podwójnie ulepszonych odmian rzepaku (zawierających śladowe ilości kwasu erukowego i glukozynolanów), śruta stała się w pełni wartościową paszą białkową, charakteryzującą się korzystnym składem aminokwasów. Na szczególną uwagę zasługuje znacznie wyższa w porównaniu ze śrutą sojową, zawartość metioniny i cystyny Na uwagę zasługuje również wyższa niż w śrucie sojowej zawartość Ca, P i Mg. W poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej stwierdza się pewne ilości witamin, które mogą stanowić uzupełnienie potrzeb na witaminy w dawkach dla zwierząt. Można uznać, że białko rzepakowe charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną, minimalnie wyższą niż białko śruty sojowej.

Wartość pokarmowa 1kg śruty poekstrakcyjnej o zawartości 88% suchej masy i tłuszczu do 3% wynosi 10,7 MJ EM i 295g białka strawnego. Dla porównania wartość pokarmowa 1kg poekstrakcyjnej śruty sojowej o zawartości 88% suchej masy waha się od 12,1 do 12,9 MJ EM i od 305 do 374 g białka strawnego.

dreamstime_m_85372892