Władze i organizacja

Organizacja

Jednostką organizacyjną KZPRiRB w terenie są Okręgowe Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych działające w obrębie województw zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

– OZPR Łódzko – Mazowiecko – Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie)

– OZPR Lubelsko – Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie)

 – OZPR Małopolsko – Śląsko – Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie)

 – OZPR Opolsko – Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie)

 – OZPR Wielkopolsko – Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie)

 – OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie)

 – OZPR Kujawsko-pomorski – Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj.warmińsko – mazurskie)

W skład Okręgowego Zrzeszenia wchodzą plantatorzy roślin oleistych i białkowych, którzy wyrazili swoją wolę przynależności do Zrzeszenia (wypełnili deklarację członkowską) i wnoszą składkę członkowską.

Prace poszczególnych OZPRów koordynuje biuro zrzeszenia, które mieści się w Warszawie, w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Władze

Zarząd

Juliusz Młodecki
Prezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski

Roman Błaszyk
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Wielkopolsko – Lubuski

Arkadiusz Drabko
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Lubelsko – Podkarpacki

Krzysztof Galek
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Pomorsko – Zachodniopomorski

Mariusz Olejnik
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Opolsko – Dolnośląski

Grażyna Leśna

Członek Zarządu

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski

Waldemar Michalak

Członek Zarządu

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski

Mateusz Stankiewicz
Członek Zarządu

OZPR Pomorsko – Zachodniopomorski

Irena Gościniak

Członek Zarządu

OZPR Wielkopolsko- Lubuski

Stanisław Matuszewski
Członek Zarządu

OZPR Wielkopolsko-Lubuski

Krzysztof Gawęcki
Członek Zarządu

OZPR Opolsko – Dolnośląski

Marta Bednarczyk
Członek Zarządu

OZPR Opolsko – Dolnośląski

Marek Kałużyński
Członek Zarządu

OZPR Lubelsko-Podkarpacki

Jerzy Hławiczka
Członek Zarządu,
Członek Prezydium

OZPR Śląsko-Małopolsko-Świętokrzyski

Jan Zachraj
Członek Zarządu

OZPR Śląsko-Małopolsko-Świętokrzyski

Biuro

Ewelina Spłocharska

Dyrektor KZPRiRB

 

 

Komisja rewizyjna

Szymon
Kuczyński
Przewodniczący Komisji

OZPR Lubelsko -Podkarpacki

Wojciech
Mojzesowicz
Zastępca Przewodniczącego

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski

Waldemar Woźniakowski
Członek Komisji

Przewodniczący OZPR Pomorsko – Zachodniopomorski

Krzysztof
Mleczko
Członek Komisji

Przewodniczący OZPR Pomorski

Jarosław
Stopyra
Członek Komisji

OZPR Opolsko – Dolnośląski