Władze i organizacja

Organizacja

Jednostką organizacyjną KZPRiRB w terenie są Okręgowe Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych działające w obrębie województw zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

– OZPR Łódzko – Mazowiecko – Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie)

– OZPR Lubelsko – Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie)

 – OZPR Małopolsko – Śląsko – Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie)

 – OZPR Opolsko – Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie)

 – OZPR Wielkopolsko – Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie)

 – OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie)

 – OZPR Kujawsko-pomorski – Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj.warmińsko – mazurskie)

W skład Okręgowego Zrzeszenia wchodzą plantatorzy roślin oleistych i białkowych, którzy wyrazili swoją wolę przynależności do Zrzeszenia (wypełnili deklarację członkowską) i wnoszą składkę członkowską.

Prace poszczególnych OZPRów koordynuje biuro zrzeszenia, które mieści się w Warszawie, w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Władze

Zarząd

Juliusz Młodecki
Prezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Jerzy Hławiczka
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Śląsko-Małopolski

Arkadiusz Drabko
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Lubelsko -Podkarpacki- Świętokrzyski

Krzysztof Gawęcki
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Opolsko – Dolnośląski

Krzysztof Galek
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Pomorski

Grażyna Leśna

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Waldemar Michalak

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Benedykt Ślęzak

OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski;Łódzki

Irena Gościniak

OZPR Wielkopolsko- Lubuski

Stanisław Matuszewski

OZPR Wielkopolsko-Lubuski

Łukasz Krechowiecki

OZPR Opolsko – Dolnośląski

Marek Czerniak

OZPR Opolsko – Dolnośląski

Jan Błaszczuk

OZPR Lubelsko-Podkarpacko-Świętokrzyski

Marek Kałużyński

OZPR Lubelsko-Podkarapcko-Świętokrzyski

Jan Zachraj

OZPR Śląsko-Małopolski

Edward Sycz

OZPR Pomorski

Biuro

Ewelina Spłocharska

Dyrektor KZPRiRB

 

 

Komisja rewizyjna

Szymon Kuczyński
Przewodniczący Komisji

OZPR Lubelsko -Podkarpacki- Świętokrzyski

Wojciech Mojzesowicz
Zastępca OZPR

Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Mariusz Olejnik
Członek Komisji

OZPR Opolsko – Dolnośląski

Krzysztof Mleczko
Członek Komisji

Przewodniczący OZPR Pomorski

Jarosław Stopyra
Członek Komisji

OZPR Opolsko – Dolnośląski