Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. 403,
00-006 Warszawa, Polska

Juliusz Młodecki - Prezes KZPRiRB

Ewelina Spłocharska - Dyrektor KZPRiRB

Sonia Kamińska-Stępień - Redaktor naczelna
Informatora „Nasz Rzepak”

Formularz kontaktowy