Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

Juliusz Młodecki - Prezes KZPRiRB

Ewelina Spłocharska - Dyrektor KZPRiRB

Sonia Kamińska-Stępień - Redaktor naczelna
Informatora „Nasz Rzepak”

Formularz kontaktowy