Biopaliwa

 • Co to jest?

  Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak estry i bioetanol.

 • Na świecie

  W poszczególnych krajach stosuje się różne nazwy handlowe paliwa rzepakowego, a mianowicie:

  • Biodiesel, Raps-Diesel (Niemcy)
  • Ekodiesel i Biodiesel (Austria)
  • Diester (Francja)
  • Bionafta, Ekonafta, Ekoester (Czechy i Słowacja)
dreamstime_m_206396082

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych

20 czerwca 2008 roku w Warszawie Krajowa Izba Biopaliw (KIB), Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku (KZPR) podpisały Porozumienie określające zasady współpracy mającej na celu rozwój oraz promocję polskiej branży rzepakowej, olejowej oraz biopaliwowej, jak również upowszechnianie produkcji i stosowania biopaliw, biokomponentów oraz roślin energetycznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Koalicja Na Rzecz Biopaliw przekształciła się w Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych!

Funkcjonujące dotychczas pod szyldem Koalicji Na Rzecz Biopaliw porozumienie organizacji branżowych, w skład którego wchodzi Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Krajowa Izba Biopaliw będzie od teraz kontynuować swoją działalność jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

Mając na uwadze przyspieszenie rozwoju biopaliw w Polsce, a także konieczność zwiększenia skuteczności działań w tym zakresie, PSPO, KZPR i KIB postanowiły podjąć bliską współpracę i zawiązać koalicję na rzecz biopaliw Wspólnym zamierzeniem tej organizacji jest przede wszystkim współpraca w kreowaniu polityk służących rozwojowi uprawy roślin oleistych, przemysłu tłuszczowego i biopaliwowego, promocja technologii wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw. Ponadto wypracowywanie wspólnych oświadczeń, opinii i analiz, kampanii informacyjnych i prac badawczych, uczulając w ten sposób na ocenę problemów w pełnym łańcuchu produkcyjnym, poczynając od: uprawy rzepaku, poprzez technologię przetwarzania, do zastosowania biopaliwa w pojazdach silnikowych, współdziałanie z administracją państwową i samorządową w kreowaniu polityki i prawodawstwa ułatwiającego promocję, rozwój rynku i technologii wytwarzania biokomponentów i biopaliw i inicjowanie oraz wspieranie działań, mających na celu doskonalenie warunków dla opłacalności produkcji i stosowania biopaliw oraz zwiększenie popytu na biopaliwa.