INFORMACJA PRASOWA


Podczas dzisiejszego (21.02.2024) posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęto bez żadnych zmian propozycję projektu dotyczącą mechanizmu tymczasowej liberalizacji handlu (ATM) z Ukrainą. Komitet, będący organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za przygotowywanie decyzji, które następnie są akceptowane przez ministrów ze wszystkich państw członkowskich na posiedzeniu Rady, przyjął tę propozycję. Przeciwko propozycji Komisji Europejskiej zagłosowali przedstawiciele Polski, Węgier oraz Słowacji, a bułgarski ambasador przy UE wstrzymał się od głosu. Pozostali przedstawiciele krajów członkowskich zagłosowali za propozycją Komisji Europejskiej. Jako Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wyrażamy poważne obawy wynikające z procedowania projektu rozporządzenia przedłużającego bezcłowy handel z Ukrainą w niezmienionej postaci. Apelujemy o podjęcie niezbędnych działań podczas posiedzenia Rady UE, które wesprą interes polskich rolników.