KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „Kolejny rekord przerobu rzepaku w Polsce pobity!

 

 

Przerób rzepaku w 2023 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 3,52 mln ton przewyższając 2022 rok aż o 246 tys. ton i o 240 tys.ton nasion w do tej pory rekordowym pod tym względem 2021 roku. Wysoka podaż surowca w kraju i dobra sytuacja popytowa na rynku oleju rzepakowego wzmogły aktywność lokalnych producentów, dzięki czemu przemysł olejarski wysuwa się na jedną z wiodących specjalizacji polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego. Tak wysoki wzrost przerobu rocznego był możliwy dzięki utrzymującemu się wysokiemu przerobowi kwartalnemu, który w 2023 roku każdorazowo istotnie przewyższał wolumen 800 tys. ton. Było to możliwe dzięki dużej dostępności surowca praktycznie przez cały tenokres, co również ograniczyło tradycyjne spadki przerobu w drugim kwartale. Szczyt przerobu nastąpił w ostatnich 3 miesiącach roku, kiedy to członkowie PSPO przerobili historyczne 943 tys. ton nasion. Rekordowy przerób przełożył się oczywiście także na bardzo wysoką podaż oleju rzepakowego, która wyniosła aż 1,5 mln ton tj. 146 tys. ton więcej w porównaniu do rekordowego pod tym względem 2022 roku. Jednocześnie na uwagę zwraca status quo jeśli chodzi o produkcję oleju rafinowanego, która w ostatnich 2 latach osiągnęła dokładnie taki sam poziom 547 tys. ton.

 

„Można powiedzieć, że w krajowej branży olejarskiej rekord goni rekord, bo po najlepszych w historii zbiorach rzepaku Polsce w 2023 roku mamy niesamowity progres w przerobie nasion. Te niemal 250 tys. ton nasion więcej zagospodarowane przez członków PSPO odpowiada ilości, jaką mógłby przerobić nowy zakład średniej wielkości. To pokazuje potencjał naszego przemysłu, a także wysoki stopień zintegrowania z rodzimym rolnictwem” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

 

„Cieszy przekroczenie magicznej bariery 3,5 mln ton nasion przerobionych w PSPO, jak również niesamowity wzrost uzysku oleju rzepakowego, który wzmagało wysokie zaolejenie nasion średnio przekraczające 42,5%. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na rekordowe niski udział rafinatu, bo jedynie 36%, co oznacza, że realnie to biopaliwa zagospodarowują 2/3 podaży naszego oleju rzepakowego” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.