KOMUNIKAT PRASOWY

Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027

08 listopada 2023 r., w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027.

Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie w osobach Juliusz Młodecki (Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Waldemar Michalak (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Grażyna Leśna (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Krzysztof Gawęcki (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Jerzy Hławiczka (Przewodniczący OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Jan Zachraj (OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Arkadiusz Drabko (Przewodniczący OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Marek Kałużyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Stanisław Matuszewski (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Irena Gościniak (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Krzysztof Galek (Przewodniczący OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). Z kolei nowymi członkami Zarządu zostali Mariusz Olejnik (Przewodniczący OZPR Opolsko-Dolnośląski), Marta Bednarczyk (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Roman Błaszyk (Przewodniczący OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Mateusz Stankiewicz (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). W głosowaniu tajnym Zjazd Delegatów wybrał na funkcję Prezesa Zarządu KZPRiRB pana Juliusza Młodeckiego.

 

Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, której Przewodniczącym został Szymon Kuczyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Wiceprzewodniczącym zaś Wojciech Mojzesowicz (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski). Ponownie członkami Komisji Rewizyjnej zostali również Krzysztof Mleczko (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Jarosław Stopyra (OZPR Opolsko-Dolnośląski). Nowym członkiem komisji został Waldemar Woźniakowski (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski).

Tego samego dnia dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Zrzeszenia, w wyniku czego od dnia 08 listopada 2023 r. Zarząd Zrzeszenia funkcjonuje w kadencji 2023-2027 w następującym składzie:

·         Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu, członek Prezydium

·         Roman Błaszyk – Wiceprezes Zarządu, członek Prezydium

·         Arkadiusz Drabko Wiceprezes Zarządu, członek Prezydium

·         Krzysztof Galek Wiceprezes Zarządu, członek Prezydium

·         Mariusz Olejnik – Wiceprezes Zarządu, członek Prezydium

·         Jerzy Hławiczka – Członek Zarządu, członek Prezydium

·         Marta Bednarczyk Członek Zarządu

·         Krzysztof Gawęcki – Członek Zarządu

·         Irena Gościniak – Członek Zarządu

·         Marek Kałużyński – Członek Zarządu

·         Grażyna Leśna – Członek Zarządu

·         Stanisław Matuszewski – Członek Zarządu

·         Waldemar Michalak Członek Zarządu

·         Mateusz Stankiewicz Członek Zarządu

·         Jan Zachraj – Członek Zarządu

 

***

Warszawa, 08.11.2023 r.

 

Więcej informacji:

Ewelina Spłocharska

Dyrektor KZPRiRB

tel. 882 133 153

Zdjęcia: KZPRiRB