Wrzesień w KZPRiRB upłyną pod znakiem wyborów w okręgach.

  • 12 września odbyło się Walne Zebranie Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku KZPRiRB z woj. śląskiego i małopolskiego oraz świętokrzyskiego;
    19 września odbyło się Walne Zebranie Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku KZPRiRB z woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz z woj. łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego
  • 28 września odbyło się Walne Zebranie Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku KZPRiRB z woj. opolskiego i dolnośląskiego

Spotkania odbyły się zgodnie z poniższym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.
3. Przedstawienie zasad wyborów i przyjęcie regulaminu.
4. Sprawozdanie z działalności KZPRiRB.
5. Dyskusja.
6. Wybory Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB.
7. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Okręgowego Zrzeszenia.
8. Wolne wnioski i uwagi.
9. Zakończenie.

KZPRiRB składa się z 7 okręgów, w których wybiera się następującą liczbę delegatów na 4-letnią kadencję.

Liczba delegatów w poszczególnych 7 okręgach:

– OZPR Łódzko–Mazowiecko–Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie) –Delegatów
– OZPR Lubelsko–Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie) – 5 Delegatów
OZPR Małopolsko–Śląsko–Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie) – 5 Delegatów
– OZPR Opolsko–Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie) – 12 Delegatów
– OZPR Wielkopolsko–Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie) – 12 Delegatów
– OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie) – 6 Delegatów
– OZPR Kujawsko-pomorski–Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj. warmińsko – mazurskie) – 12 Delegatów

Łącznie 55 delegatów.
Zdjęcia z walnego z woj. opolskiego i dolnośląskiego: Henryk Wawer

Autor: Henryk Wawer