31 stycznia 2023 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa z inicjatywy Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Prezydiów Komisji Zarządzających Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. W wydarzeniu udział wzięli Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR oraz Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Celem spotkania było opracowanie jednolitej koncepcji działań w zakresie promocji polskiej żywności w kraju i za granicą. Rozmawiano o strategii, nowych kanałach i narzędziach komunikacji, a także o wspólnych inicjatywach na rzecz budowy silnej marki polskiej żywności.

Poruszono także problem dezinformacji żywnościowej polegającej na szerzeniu fake newsów dotyczących polskiej żywności. Podkreślono, że przeciwstawianie się atakom medialnym jest wyzwaniem dla producentów, organizacji branżowych oraz instytucji publicznych. Niezbędna jest współpraca w tym zakresie i uświadamianie opinii publicznej poprzez przekazywanie rzetelnych informacji, merytorycznych argumentów i wyników badań naukowych.

Na spotkaniu KZPRiRB reprezentował Mariusz Olejnik, prezes honorowy Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

zdjęcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło: www.kowr.gov.pl