Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” (https://legislacja.gov.pl), zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368101), wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD476 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).
W związku z powyższym można przedstawiać opinię i zgłoszać ewentualne uwagi do ww. projektu ustawy, do dnia 3 lutego 2023 r., również w formie elektronicznej (format pdf lub doc.) na adres: Joanna.Dudziec@minrol.gov.pl
Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie uznać można za uzgodnienie przedmiotowego projektu ustawy.