Jednym z najważniejszych postulatów ze strony rolników uprawiających słonecznik, zgłaszanych Krajowemu Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych była pomoc w umożliwieniu zastosowania technologii zwalczania chwastów. Dotyczyło to użycia środków zawierających substancję czynną tribenuron metylowy w uprawach odmian słonecznika odpornych na tę substancję. Technologia Express Sun to rozwiązanie zabezpieczające uprawy przed wieloma chwastami dwuliściennymi. Przykładami takich chwastów są: chaber bławatek, ostrożeń polny, chwasty rumianowate, komosa biała, rdesty, mak polny, psianka czarna, żółtlica drobnokwiatowa, słonecznik konwencjonalny w postaci samosiewu. Wskazane chwasty były niedostatecznie zwalczane przez zarejestrowane herbicydy posiewne.

Dzięki staraniom KZPRiRB  w lipcu nastąpiło rozszerzenie zezwolenia na obrót środkiem ochrony roślin Express SX 50 SG o zastosowania w uprawie słonecznika, na zasadzie wzajemnego uznania, bazując na etykiecie jednego z Państw ościennych należących do UE. Środek ochrony roślin Express 50 SX jest dopuszczony do ochrony uprawy słonecznika np. w Republice Czeskiej. Obecnie na stronie MRiRW nie można odnaleźć informacji, ani pobrać etykiety dla wskazanego środka.

Warto podkreślić, że w takich krajach, jak Niemcy, Czechy, Słowacja preparaty zawierające tribenuron metylowy są powszechnie stosowane w technologii Express Sun. Daje to dobre efekty ekonomiczne, skutecznie zabezpiecza uprawy przed najbardziej agresywnymi chwastami, umożliwia wykorzystanie pełnej technologii (odmiany odporne na tribenuron metylowy oraz zarejestrowane herbicydy, zawierające tę substancję aktywną) i jest korzystne dla rolników. Technologia ta daje możliwość powschodowego stosowania tribenuronu metylowego. Uniezależnia rolników od konieczności dostosowywania się do takich czynników, jak wilgotność gleby (w odróżnieniu od preparatów przedwschodowych). Obecnie jest to pierwszy zarejestrowany w Polsce herbicyd zwalczający chwasty dwuliścienne w słoneczniku powschodowo.

Etykietę produktu Express SX 50 SG można pobrać na stronie internetowej www.kzprirb.pl