Aktualności

O promocji polskiej żywności z przedstawicielami Prezydiów Funduszy Promocji produktów rolno-spożywczych

31 stycznia 2023 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa z inicjatywy Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Prezydiów Komisji Zarządzających Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. W wydarzeniu udział wzięli Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR oraz Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. Celem spotkania było opracowanie

Czytaj dalej »

TSUE wydało wyrok w dniu 19 stycznia 2023 r. nr 12, który wprowadza zakaz wydawania w UE czasowych zezwoleń

TSUE wydało wyrok w dniu 19 stycznia 2023 r. nr 12, który wprowadza zakaz wydawania  w UE czasowych zezwoleń, czyli tzw.”derogacji”, dla substancji czynnych, które zostały już wcześniej wycofane na terenie UE. Źródło: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/ Orzeczenie TSUE dotyczy wszystkich substancji czynnych, nie tylko neonikotynoidów, ale także przyszłych zakazów. Zakaz czasowego stosowania

Czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych

W dniu 27 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025, obejmujące odmiany obu grup roślin. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. dr hab. Marek Mrówczyński. Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek

Czytaj dalej »

Oferta Bayer dla rolnictwa zrównoważonego w sezonie 2023

Stawiając na rozwój rolnictwa zrównoważonego, Bayer prezentuje nowości w ofercie środków ochrony roślin, odmian cebuli Seminis oraz platformy cyfrowej FieldView. W nasiona kukurydzy rolnicy mogą od 2023 roku zaopatrywać się w e-sklepie. Rusza również nowa odsłona Akcji „Grunt to Zrównoważenie” pod hasłem  Oszczędności!. „2023 rok to dla polskiego rolnictwa szereg

Czytaj dalej »

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” (https://legislacja.gov.pl), zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368101), wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD476 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).W związku z powyższym można przedstawiać opinię i zgłoszać ewentualne uwagi do ww.

Czytaj dalej »

Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Komunikaty prasowe