W gospodarstwie Rolnym Pana Arkadiusza Drabko w miejscowości Plebania Wola 06 czerwca 2024 r. odbyło się III Spotkanie Rolników na Lubelszczyźnie organizowane przez Gospodarstwo Rolne Arkadiusza Drabko, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i PROCAM Polska. W wydarzeniu brało udział kilkunastu wystawców z firm współtowarzyszących.Organizatorzy

Uczestników powitał Arkadiusz Drabko – Wiceprezes Zarządu KZPRiRB a zarazem właściciel gospodarstwa, na którego terenie przygotowane zostały poletka z odmianami rzepaku i pszenicy ozimej. Przywitał on także Hugh Wanyura z Teksasu, uczestnika Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas 2024, który studiuje na wydziale Agronomi i prowadzi 1 800 ha gospodarstwo.
Wiceprezes KZPRiRB opowiedział w skrócie o profilu działalności gospodarstwa wraz z informacją o glebach, na jakich prowadzona jest produkcja roślinna. W imieniu firmy PROCAM dyrektor regionu – Przemysław Konaszczuk zachęcał gości do korzystania z wiedzy agronomicznej przy okazji zwiedzania poletek z odmianami rzepaku i pszenicy ozimej, które były wspierane zastosowaniem technologii biologicznej firm BIO-LIDER oraz BIO-GEN. Grupy oprowadzane po poletkach miały okazję na własne oczy zapoznać się z pozytywnymi efektami technologii proponowanej w tych dwóch uprawach.
W spotkaniu wzięło udział wielu producentów rolnych, którzy mogli zapoznać się z ofertą wystawców, jak również uczestniczyć w części wykładowej, która miała miejsce w Dworku Makoszka. Część tę rozpoczął Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki z wystąpieniem „Perspektywy uprawy rzepaku – szanse, możliwości, zagrożenia”, w którym przedstawił szacowany przez KZPRiRB areał uprawy rzepaku ozimego w sezonie 2023/2024, perspektywy wykorzystania biopaliw, wykorzystanie paszowe rzepaku, a także ocenił wpływ występujących przymrozków punktowych w uprawie na przełomie kwietnia i maja. Jako drugi w kolejności wystąpił Wojciech Sabarański, niezależny analityk rynków rolnych, z wykładem „Bieżąca sytuacja i perspektywy na rynku roślin oleistych”, w którego czasie skupił się na podsumowaniu rzepakowego i sojowego sezonu 2023/2024, a także przedstawił prognozę kształtowania się światowego bilansu rzepaku/canoli oraz soi w sezonie 2024/2025. Wskazał też czynniki zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie się cen rzepaku, do których zaliczyć można m.in. ceny ropy naftowej, wojnę na Ukrainie oraz La Nina. Następnie można było posłuchać prelekcji przedstawiciela Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nt. „Integrowana produkcja krok po kroku”.

Na uczestników III Spotkania Rolników czekało wiele atrakcji, w tym konkurs zorganizowany przez bank BNP Paribas.