KOMUNIKAT PRASOWY
POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH

 

„Biopaliwa w Polsce z nowym impulsem rozwoju”

26 maja 2023 roku Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulacja nie tylko jednak wychodzi naprzeciw konieczności wspierania rozwoju biogazowni rolniczych, ale jest jednocześnie niezwykle ważnym aktem prawnym dla sektora biopaliw transportowych bezpośrednio powiązanego z rolnictwem. Wejście w życie stosownych uregulowań z początkiem 2024 roku istotnie wzmocni wykorzystanie biokomponentów w Polsce rozszerzając jednocześnie tę część rynku zbytu dla producentów rzepaku i kukurydzy.

 

Ustawa przewiduje wdrożenie benzyny E10, w miejsce dotychczasowej E5 w ramach benzyny RON95 zwiększając tym samym w niej udział bioetanolu, jak również ustanawia ważne regulacje determinujące w najbliższych latach poziom oraz sposoby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego dla biopaliw, a także obligatoryjnego blendingu tj. minimalnego dodatku biokomponentów do tzw. paliw normatywnych, czyli oleju napędowego i benzyn silnikowych.

 

„26 maja 2023 roku to wielki dzień przełamywania wieloletnich impasów w krajowej legislacji biopaliwowej. Po ponad dekadzie dyskusji na temat benzyny E10 wreszcie doganiamy resztę Europy, co daje nowy, jakże oczekiwany impuls gospodarczy polskim gorzelniom rolniczym i zakładom spirytusowym, a wraz nimi rolnikom. E10 to bowiem co najmniej 200 tys. m3 bioetanolu i ponad 500 tys. ton zbóż więcej na polskim rynku paliwowym. Szczególne uznanie za determinację i dotrzymanie słowa należą się tutaj wiceministrowi rolnictwa Januszowi Kowalskiemu” – powiedział Łukasz Karmowski, Prezes Zarządu Związku Gorzelni Polskich.

 

„Uchwalona ustawa, którą poparło 449 posłów, a więc dokładnie wszyscy obecni wówczas na Sali Plenarnej Sejmu RP, to bardzo kompleksowe rozwiązanie dla polskich biopaliw, ponieważ wdrażając E10 pomyślano jednocześnie o stabilizacji krajowego rynku biodiesla. Co więcej, dzięki odpowiednim rozwiązaniom w zakresie opłaty zastępczej i współczynnika redukcyjnego NCW, a także uregulowaniu kwestii blendowania estrów w oleju napędowym, producenci rzepaku mogą liczyć, że branża olejowo-estrowa będzie w stanie w przyszłym roku zagospodarować nawet do 2,5 mln ton nasion, co na pewno powinno być dobrym sygnałem dla tej części rynku rolnego” – dodał Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

 

 

***

Warszawa, 29 maja 2023 r.