W 5 szkołach podstawowych w województwie wielkopolskim, w klasach 1-3 Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wraz z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra w kwietniu przeprowadziło warsztaty edukacyjne. Warsztaty były w formie stacjonarnych zajęć ekspresyjno-eksperymentalnych w ramach projektu „Działanie edukacyjne w placówkach szkolnych – miody i inne produkty pszczelarskie – edycja 2” finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. W ramach zajęć dzieciom odtworzono filmik edukacyjny. Następnie edukatorzy KZPRiRB i FTN  pokazywali różne rodzaje miodów ze wskazaniem na różnice i podobieństwa. Dzięki temu mali amatorzy łakoci dowiedzieli się:

  • jakie są różnice i podobieństwa między jego poszczególnymi wariantami,
  • kiedy powstają,
  • jaką mają konsystencje.

Dodatkowo dzieciom zostały przedstawione przyrządy przydatne w spożywaniu miodu, np. nabierak, czy łyżka. Uczniowie dowiedzieli się także o prawidłowym nabieraniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu miodu. Uczestnicy zapoznali się również z innymi produktami pszczelimi: woskiem, pyłkiem kwiatowym, pierzgą czy propolisem. Praktyczna część warsztatów kończyła się:

  • wykonaniem doświadczenia, w którym dzieci sprawdzały rozpuszczalność naturalnych miodów,
  • zaprezentowaniem stroju pszczelarza;
  • wykonaniem „tańca pszczół”;
  • przygotowaniem przez uczestników wyjątkowej świeczki z plastra wosku pszczelego;
  • otrzymaniem degustacyjnego 70 gramowego słoiczka miodu wielokwiatowego do zabrania do domu;
  • otrzymaniem zeszytu zadań „MIODZINKI I SPÓŁKA – czyli co w ulu bzyczy?” (do pobrania) stworzonego dla dzieci w wieku 6-10 lat, umożliwiającemu usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

Celem projektu była edukacja dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli wraz z pracownikami szkół zwiększająca wiedzę o jakości i cechach miodów, a także produktów pszczelich. W tej edycji warsztaty zostały przeprowadzone wśród blisko 1 500 dzieci z klas 1-3, w 5 szkołach podstawowych, m.in. w Lesznie, Komornikach, Kościanie, Środzie Wielkopolskiej i w Wilkowicach. Zasięg całego działania to około 4,5 tys. osób. Łącznie w dwóch edycjach zasięg działania zbliżył się do ok. 9 tys. osób.

Serdecznie dziękujemy członkom Zarządu KZPRiRB – pani Irenie Gościniak i panu Stanisławowi Matuszewskiemu za zaangażowanie w realizację projektu oraz udział w warsztatach.

Jesienią planowane jest przeprowadzenie warsztatów w innych województwach – lubelskim, opolskim i warmińsko-mazurskim.