Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przekazało w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych 500 szkołom z całej Polski pakiety promujące produkty pszczelarskie.
W skład pakietu edukacyjnego wchodziły:

1. Trzy plakaty edukacyjne:

  • Jeden informujący o odmianach miodów;
  • Drugi informujący o produktach uzyskiwanych od pszczół;
  • Trzeci o postaci, w jakiej dostępny jest miód i np. możliwości wykorzystania.

2. Dziesięć kalendarzy biurkowych typu „piramidka”,

3. Pięć kalendarzy trójdzielnych,

4. Pendrive z miodowym filmem edukacyjnym,

5. Scenariusz zajęć.

Plakaty edukacyjne i kalendarze zostały rozmieszczone w placówkach szkolnych. Scenariusz zajęć oraz film edukacyjny posłużył i ułatwił przeprowadzenie tematycznych zajęć lekcyjnych. Dzięki temu dzieci, młodzież, a także pracownicy szkół włączyli się w promocję naturalnych i pysznych produktów, które powstają m.in. we współpracy polskich rolników i pszczelarzy.