TSUE wydało wyrok w dniu 19 stycznia 2023 r. nr 12, który wprowadza zakaz wydawania  w UE czasowych zezwoleń, czyli tzw.”derogacji”, dla substancji czynnych, które zostały już wcześniej wycofane na terenie UE.

Źródło: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/

Orzeczenie TSUE dotyczy wszystkich substancji czynnych, nie tylko neonikotynoidów, ale także przyszłych zakazów.

Zakaz czasowego stosowania substancji czynnych, które UE już wycofała, dotyczy wszystkich państw członkowskich i wszedł w życie z dniem ogłoszenia, czyli 19 stycznia 2023 r.

Jak podkreśla prof. Marek Mrówczyński – Wyrok podjęty przez TSUE, utrudni realizację integrowanej ochrony roślin, co spowoduje straty w plonach. Wspomina także, że wyrok TSUE dotyczy wszystkich substancji czynnych, czyli nie tylko neonikotynoidów, ale także przyszłych zakazów.

– Przykładem może być substancja czynna sulfoksaflor z grupy sulfoksymin, która zwalcza mszyce, a w roślinie działa układowo i wgłębnie – translaminarnie, co wpływa na skuteczne ograniczania przenoszenia wirusów. UE z dniem 20 maja 2023 r. zakazuje stosowanie sulfoksafloru na terenach otwartych, czyli na plantacjach roślin rolniczych i ogrodniczych. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych planował wystąpienie do MRiRW o czasowe zezwolenie na stosowanie sulfoksafloru do zwalczania mszyc, wektorów chorób wirusowych w jęczmieniu ozimy ozimym, podczas jesiennej wegetacji, gdyż aktualnie nie ma żadnej możliwości chemicznego zwalczania tego szkodnika. Wyrok TSUE zamyka tę drogę postępowania, co spowoduje, że w jęczmieniu ozimy będą mszyce, a następnie wirusy zniszczą rośliny. Pytanie do TSUE, kto pokryje straty, które poniosą plantatorzy jęczmienia ozimego – dodaje prof. Marek Mrówczyński.

Źródło: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/orzeczenie-tsue-dotyczy-wszystkich-substancji-czynnych-nie-tylko-neonikotynoidow-ale-takze-przyszlych-zakazow,127696.html