W dniu 27 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025, obejmujące odmiany obu grup roślin. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 21 nowych odmian roślin oleistych (18 odmian rzepaku ozimego i trzech odmian gorczycy białej) oraz jednej odmiany lnu włóknistego.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

Rzepak ozimy

 • Amoroso (nazwa hodowlana – ESC20099)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Anton (nazwa hodowlana – CBI 19-10)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • Attica (nazwa hodowlana – LE19/419)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Bogota (nazwa hodowlana – WRH 619)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Croissant (nazwa hodowlana – WRH 636)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Cromat (nazwa hodowlana – RAP 602)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Janosh (nazwa hodowlana – RAP20258W11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Kuba (nazwa hodowlana – CBI 19-6)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • LG Adeline (nazwa hodowlana – LE20/434)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Aphrodite (nazwa hodowlana – LE20/445)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Baracuda (nazwa hodowlana – LE19/422)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Wagner (nazwa hodowlana – LE19/428)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Marvin (nazwa hodowlana – CBI 18-4)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • PT315 (nazwa hodowlana – X19WT299C)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • Richmond (nazwa hodowlana – DMH 568)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Romeo (nazwa hodowlana – DMH 512)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Texas (nazwa hodowlana – RAP20270W11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Valerian (nazwa hodowlana – RAP20284W11)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Gorczyca biała

 • Festina (nazwa hodowlana – GFN 201G)
  Odmiana populacyjna przydatna zwłaszcza do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: „Firma Nasienna GRANUM- Z.Manias-S.Menc-J.Szymański Spółka Jawna”
 • Rotex (nazwa hodowlana – GR/2020/1)
  Odmiana populacyjna przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: „Pietrzak” sp. z o.o. sp. k.
 • Teriwa (nazwa hodowlana – POH 320)
  Odmiana populacyjna o bardzo małej zawartości w nasionach glukozynolanów, w tym synalbiny oraz niskiej zawartości kwasu erukowego; przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy.

Len zwyczajny – włóknisty

 • Hera (nazwa hodowlana – HDH)
  Odmiana lnu włóknistego o dobrym plonie zarówno słomy jak i nasion; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy

Na spotkaniu KZPRiRB reprezentował Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Źródło: www.coboru.gov.pl