Stawiając na rozwój rolnictwa zrównoważonego, Bayer prezentuje nowości w ofercie środków ochrony roślin, odmian cebuli Seminis oraz platformy cyfrowej FieldView.

W nasiona kukurydzy rolnicy mogą od 2023 roku zaopatrywać się w e-sklepie.

Rusza również nowa odsłona Akcji „Grunt to Zrównoważenie” pod hasłem  Oszczędności!.

„2023 rok to dla polskiego rolnictwa szereg wyzwań związanych z postępującymi zmianami w przepisach europejskich, nową WPR, wzrostem cen środków produkcji czy inflacją. Dziś – nawet bardziej niż w przeszłości – rolnicy muszą produkować więcej zużywając mniej. W Bayer wierzymy, że transformacja w stronę rolnictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na te wyzwania i w tym kierunku wspieramy rolników. Dostarczamy nowe odmiany roślin, nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin, wspierane przez rozwiązania cyfrowe, które pozwalają zoptymalizować nakłady finansowe, zapewniając zysk ekonomiczny gospodarstwa” – mówi Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

 

Kontrola nad szkodnikami w rzepaku odzyskana dzięki Sivanto® Energy

Już na wiosnę 2023 firma Bayer wprowadza nowy insektycyd do ochrony rzepaku przed szkodnikami.

Sivanto Energy zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania:

  • flupyradifuron (grupa IRAC 4D) – innowacyjną substancję aktywną, która po raz pierwszy została zastosowana do nalistnej ochrony upraw polowych, oraz
  • deltametrynę (grupa IRAC 3A).

Rejestracja dotyczy rzepaku ozimego i jarego, a zwalczane szkodniki to chowacz czterozębny i brukwiaczek, słodyszek rzepakowy oraz szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik.

Sivanto Energy przez lata może być najlepszym partnerem rolnika w ochronie rzepaku przed szkodnikami. Szczegółowy opis preparatu na www.agro.bayer.com.pl

Ekonomiczna ochrona fungicydowa zbóż

 

Na najbliższy sezon wiosenny firma Bayer przygotowała dwa nowe fungicydy, które pomogą plantatorom zbóż uzyskać zdrowy i wysoki plon. Produkty wyróżniają się wysoką elastycznością dawki oraz wysoką skutecznością.

DELARO FORTE to następca dobrze znanego Delaro 325 SC. Nowy produkt otrzymał dodatkową substancję aktywną, spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego.

Nowy trzyskładnikowy preparat o wzajemnie uzupełniających się substancjach protiokonazol 93,3 g/l, trifloksystrobina 80 g/l i spiroksamina 107 g/l wykazuje silny efekt synergii działania, co zapewnia odpowiednie rezultaty bez konieczności wykonywania mieszanin z innymi preparatami. 

W ekonomicznym programie ochrony firmy Bayer poleca się go do pierwszego zabiegu T1, w którym skutecznie zabezpieczy przed łamliwością podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym oraz septoriozami.

CAYUNIS zapewni skuteczną ochronę liści w drugim zabiegu. Jest to preparat o szerokim zakresie stosowania zawierający również trzy składniki: biksafen 75 g/l, trifloksystrobinę 100 g/l i spiroksaminę 150 g/l.  

 

Skutecznie przed chwastami

 

MATENO DUO to nowy herbicyd oparty na 2 substancjach czynnych: dobrze znanym diflufenikanie oraz nowej substancji w ochronie zbóż: aklonifenie.

Mechanizm działania aklonifenu polega na blokowaniu syntezy plastochinonu, w związku z czym zakłócany jest proces fotosyntezy w roślinie. To jedyna na rynku substancja o tym mechanizmie działania, dlatego też z jej udziałem można zwalczać chwasty, które uodporniły się – p.. na inhibitory ALS czy inhibitory ACCazy. To czyni Mateno Duo skutecznym narzędziem w rękach rolnika zarówno w profilaktyce, jak i zwalczaniu już powstałych biotypów chwastów odpornych.

FieldView – dane stają się plonem

 

Kontynuujemy mocny rozwój platformy cyfrowej FieldView w Polsce, która  pozwala rolnikom na optymalizację kosztów i maksymalizację plonów w duchu rolnictwa zrównoważonego, dzięki takimi funkcjom, jak np. zmienna norma wysiewu, zmienne nawożenie, automatyczna rejestracja danych, mapy zdrowotności czy analiza danych. Już drugi sezon oferujemy zestaw FieldView Yield Kit do mapowania plonu, który można zamontować praktycznie na dowolnym kombajnie, bez względu na rok jego produkcji, markę oraz model. Bardzo cieszy nas dynamicznie rosnąca liczba użytkowników FieldView Plus w Polsce.

Edukacja pod hasłem oszczędności

 

Akcja „Grunt to Zrównoważenie” rusza w 2023 pod hasłem OSZCZĘDNOŚCI. Wzrost cen środków produkcji wymusza na rolnikach wzmożoną walkę o rentowość, dlatego w naszej kampanii będziemy mówić praktycznie o:

  • błędach w uprawie poszczególnych roślin, które prowadzą do strat finansowych i o tym, jak ich uniknąć
  • oraz o innowacjach technologicznych, które pozwolą zwiększyć rentowność produkcji.

Miejscem, w którym będziemy kontynuować naszą działalność edukacyjną, jest gospodarstwo w Kaszewach, należące do programu Bayer Forward Farming. Planujemy docierać do osób nie związanych z rolnictwem, tak aby na „żywym przykładzie” zobaczyli, jak w praktyce wygląda rolnictwo zrównoważone.

W tym roku zamierzamy również mówić więcej o zwalczaniu chwastów odpornych w kukurydzy i buraku cukrowym, na bazie naszych doświadczeń polowych. Nasze działania przeciwko uodpornianiu chwastów nie kończą się na edukacji – dajemy rolnikom narzędzie do radzenia sobie z chwastami odpornymi w zbożach w postaci wspomnianego już herbicydu Mateno Duo.

Źródło: materiały prasowe firmy Bayer