3 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przedstawiciele MRiRW omawiali możliwości krajowego Planu Strategicznego.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że obecnie należy przede wszystkim edukować rolników w zakresie możliwości, które przynoszą ekoschematy, gdyż nabory ruszają już w marcu przyszłego roku.

O możliwościach wsparcia dostępnych dla polskiego rolnika w ramach krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2023–2027, a także w ramach innych, trwających programów, szczegółowo poinformowali w swoich prezentacjach dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW – dyr. Departamentu Rynków Rolnych Waldemar Guba, dyr. Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla i dyr. Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Joanna Gierulska. W konferencji wzięli udział również sekretarz stanu Ryszard Bartosik oraz szef gabinetu politycznego ministra Przemysław Bednarski.

Konferencja jest dostępna na kanale MRiRW w serwisie YouTube pod adresem:https://www.youtube.com/c/MinisterstwoRolnictwaiRozwojuWsi/streams.

KZPRiRB na Konferencji reprezentował Prezes Zarządu Juliusz Młodecki.

Źródło: MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jakie-mozliwosci-daje-rolnikom-plan-strategiczny-dla-wpr-20232027