Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.12.07 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.12.02 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Kategorie
Aktualności Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY
POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH

 

„Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu”

„Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną i wodorem.” – to jedna z konkluzji opublikowanego w dniu 29 listopada 2022 r. raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”.

Dokument szeroko podejmujący kwestie związane z przyszłością sektora transportowego powstał z inicjatywy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego we współpracy z organizacjami branżowymi m.in. z Polską Koalicją Biopaliw i Pasz Białkowych i Krajową Izbą Biopaliw oraz uznanymi ośrodkami badawczymi tj. Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. Raport kompleksowo podchodzi do zagadnienia dekarbonizacji transportu przedstawiając poszczególne technologie i rozwiązania jednocześnie wskazując na koszty ich wdrożenia oraz kluczowe wyzwania związane z możliwością realizacji ambitnych celów klimatyczno-energetycznych w obszarze mobilności.

„Biopaliwa poprzez swój odnawialny charakter istotnie ograniczają uciążliwość środowiskową paliw transportowych, ale jednocześnie mają pozytywny wpływ na budowanie bezpieczeństwa w obszarze ich dostaw. Wykorzystywanie własnego potencjału w zakresie produkcji, a następnie rynkowej inkorporacji biokomponentów powinno być jednym z priorytetów krajowej polityki energetycznej, ale też rolnej, ponieważ mamy doskonałą bazę surowcową do wytwarzania biopaliw. To ważne, że raport wymienia je wśród kluczowych technologii zielonego transportu” – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Jak czytamy w raporcie „Biopaliwa już teraz przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dywersyfikacji źródeł energii w transporcie. Ich rozwój wspiera innowacyjność, co także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w gospodarce Unii Europejskiej i zmniejsza stopień uzależnienia od importu kopalnych surowców energetycznych, m.in. z Rosji.”

***

Raport „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy” w pełnej wersji elektronicznej PDF jest dostępny m.in. na stronie internetowej POPIHN oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Warszawa, 1 grudnia 2022 r.

 

Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.11.23 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.11.16 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.11.10 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Kategorie
Aktualności

Larwy śmietki na korzeniu rzepaku

-W tym roku w zachodnich rejonach uprawy rzepaku ozimego można zaobserwować nawet do około 10 larw śmietki kapuścianej. Najwięcej larw obserwuje się na plantacjach, które zostały założone bardzo wcześnie – mówi portalowi farmer.pl prof. Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu.

-Na plantacjach rzepaku ozimego, w Winne Górze, gdzie wystawiono żółte naczynie, 6 października wyłapano ponad 300 muchówek śmietek w naczyniu, następnie 10 października było ich około 55 – informował w komunikatach fitosanitarnych IOR-PIB w Poznaniu.

– Aktualnie do zwalczania śmietki kapuścianej zarejestrowane są 3 insektycydy nalistne, które zawierają deltametrynę oraz także 3 środki dwuskładnikowe, zawierające acetamipryd w połączeniu z lambda- cyhalotryną. Wszystkie insektycydy nalistne zwalczają tylko nalatujące muchówki śmietki, natomiast nie zwalczają larw, które żerują na korzeniach – informuję prof. Mrówczyński.

Więcej informacji z wywiadu z profesorem Mrówczyńskim można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/nawet-10-larw-smietki-na-jednym-korzeniu-rzepaku,124895.html

Źródło: www.farmer.pl

Kategorie
Aktualności

Konferencja dotycząca najważniejszych zagadnień Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027

3 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przedstawiciele MRiRW omawiali możliwości krajowego Planu Strategicznego.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że obecnie należy przede wszystkim edukować rolników w zakresie możliwości, które przynoszą ekoschematy, gdyż nabory ruszają już w marcu przyszłego roku.

O możliwościach wsparcia dostępnych dla polskiego rolnika w ramach krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2023–2027, a także w ramach innych, trwających programów, szczegółowo poinformowali w swoich prezentacjach dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW – dyr. Departamentu Rynków Rolnych Waldemar Guba, dyr. Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla i dyr. Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Joanna Gierulska. W konferencji wzięli udział również sekretarz stanu Ryszard Bartosik oraz szef gabinetu politycznego ministra Przemysław Bednarski.

Konferencja jest dostępna na kanale MRiRW w serwisie YouTube pod adresem:https://www.youtube.com/c/MinisterstwoRolnictwaiRozwojuWsi/streams.

KZPRiRB na Konferencji reprezentował Prezes Zarządu Juliusz Młodecki.

Źródło: MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jakie-mozliwosci-daje-rolnikom-plan-strategiczny-dla-wpr-20232027

Kategorie
Aktualności

8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu
Dokąd zmierza polskie rolnictwo? Jaka jest jego przyszłość? Odpowiedź na to i na szereg innych pytań będzie można uzyskać j 16 listopada 2022 roku. Tego dnia odbędzie się Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoskim Centrum TargowoWystawienniczym. To spotkanie będzie poświęcone rolnictwu jego biologizacji i mechanizacji. Na takie wydarzenia warto czekać!

Inicjatywa, która zrzesza rolników, naukowców, polityków i firmy na wyciągnięcie ręki
. Każdy, dla kogo przyszłość polskiego rolnictwa jest ważna, powinien zainteresować się tym spotkaniem. W końcu wyzwania, przed jakimi staje polski sektor agrobiznesu, są niezwykłe. Kongres będzie poświęcony temu, co najważniejsze. Tegoroczne debaty będą oscylować wokół opłacalności produkcji rolnej, innowacji przyjaznych środowisku, wspólnej polityki rolnej, oraz współpracy międzynarodowej.
Tym razem wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. Uczestnicy będą mogli w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online. Ci, którzy chcą wiedzieć, jak polskie i europejskie rolnictwo będzie wyglądać w przyszłości, z łatwością w dowolnej formie mogą wziąć udział w dyskusjach.

Moderowane dyskusje
Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu nie istnieje bez dialogu. Rozmowy toczyć będą ludzie nauki, biznesu i polityki. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele światowych marek: BAYER, GENERALI, KUHN, BNP PARIBAS, ING BANK ŚLĄSKI.


Dyskusje będą moderowane w nowoczesny sposób. Wszystko po to, by ułatwić uczestnictwo w tak ważnych rozmowach. Eksperci, którzy się pojawią, to wizjonerzy, przedstawiciele gospodarki i autorytety w branży.

W ramach wydarzenia zostaną poruszone kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego w całym sektorze rolnospożywczym. Nie zabraknie tematów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej. Kolejna edycja kongresu udowadnia, że przyjazny dialog z merytorycznym zacięciem jest możliwy.


Największy kongres poświęcony towarowemu rolnictwu w Polsce

Podczas 5 paneli dyskusyjnych zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące polskiego rolnictwa. Każdy z poruszanych na kongresie tematów będzie dawał szansę na dogłębne rozeznanie się w sytuacji. Nowoczesna formuła, wybitni specjaliści i ważkie rozmowy to fundament tego wydarzenia.

16 listopada 2022 roku dojdzie do niezwykle ważnego wydarzenia. Możesz jeszcze dołączyć. Jeśli chcesz mieć wpływ na przyszłość polskiego rolnictwa, weź udział w konferencji. Dołącz w dowolnej formie i koniecznie wpisz tę datę do swojego kalendarza!
Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to jedyne takie spotkanie w Polsce.

 

Więcej szczegółów: 8EKMA_zaproszenie_A4_digital

Kategorie
Aktualności Umowy terminowe

2022.11.02 Informator cenowy umów terminowych rzepaku

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem. 2022.11.02 KZPRiRB Informator umów terminowych rzepaku